Duben

je čtvrtým měsícem roku a má 30 dní.

Každoročně se v tomto měsíci otevírají brány hradů a zámků.

Velikonoce  jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a jsou spojeny s památkou ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. 

Připadají na první neděli následující po prvním jarním úplňku, po jarní rovnodennosti (21.3.). Oslavují konec zimy a příchod jara, probouzející se přírodu a nový život.

Začínají Květnou nedělí, následuje pašijový týden Pašije-poslední týden čtyřicetidenního půstu a dále: Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Červené pondělí. 

Paličkované Velikonoce

    

Přeji Vám hezké prožití velikonočních svátků, hodně pohody, radosti a bohatou pomlázku.

Velikonoční krajky jsem upaličkovala opět podle podvinků mé přítelkyně Jany Novákové, pedagožky, výtvarnice a profesionální krajkářky, která žije a pracuje v Dánsku. Do  svého atelieru ve Svojanově přijíždí několikrát do roka a také tady realizuje své nápady.

Symboly Velikonoc

Velikonoční vajíčko - je zdrojem nového života a symbolem plodnosti.

Velikonoční zajíček - podle Bible symbolizuje chudé, skromné a pokorné.

Velikonoční beránek - v křesťanské tradici představuje Božího Beránka, Krista.

Velikonoční pomlázka - je symbolem veselí a života. Koledy a vyšlehání vrbovými proutky přináší "pomlazení". Odměnou jsou různé dárky, především bohatě zdobená a malovaná vejce.

Velikonoční oheň -  zapaluje se na začátku obřadu na Bílou sobotu a symbolizuje světlo, které vnáší mezi lidi příchod Ježíše Krista.

Kříž -  jedním z významů je propojení světa božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno).


paličkování, paličky, krajka, lace, nitě, kouzlo nití, herdule, stojánky, prostírka, obrázky, drapérie, lemy, přání, záložky SEO Rozcestník