Kouzlo nití

Příze se skládá z několika vláken různých jemností, druhů a kvalit. Sestavení směsi pro přízi, její struktura a technologie výroby vytváří požadované parametry přízí. 

Nit se skládá z několika přízí různých parametrů a vlastností. Směsování přízí pro nit se sestavuje dle požadavků na finální nit, která se dále povrchově upravuje dle konkrétních požadavků.

Možnosti použití nití jsou ve své podstatě neomezené. Je možno vybírat ze široké škály druhů a účelu použití, barev, použitých materiálů, cenových relací apod. 

Jednou z možností použití nití je paličkování, krásná a starodávná technika. Ručním zpracováním s přišpendleným podvinkem na herduli usazené ve stojánku, pomocí klapajících paliček na kterých jsou navinuté nitě s kterými křížíme, točíme, kroutíme a jinak kouzlíme, a díky nezměrné trpělivosti, vznikají krajky. Neviditelně jsou do nich zapracované myšlenky, vzpomínky i sny a v tom spočívá jejich pravé kouzlo.

Poděkování

Děkuji mé rodině za celkovou podporu. Manželovi, který se mnou sdílí dobré i zlé půl století (měli jsme zlatou svatbu v červnu 2016) a dceři Lucii a jejímu manželovi Martinovi za pomoc při realizaci těchto stránek.

Mé poděkování patří výtvarnicím které daly souhlas ke zveřejnění upaličkovaných krajek mou maličkostí dle jejich profesionálních podvinků.

Zvláštní poděkování patří paní Ivě Proškové, která své umění a zkušenosti předává dalším generacím. Vydává knihy nejen o paličkování, ale o dalších rukodělných technikách. Úspěšně reprezentuje svými uměleckými díly Českou republiku v zahraničí, kde působí i jako lektorka.

Zvláštní poděkování patří paní Lence Malátové za její profesionalitu, která je patrná i z vydaných knih "Paličkování", "Paličkování-rohy, dírky, lístky" a  "Paličkování-půdice". Staly se mým dobrým rádcem.

Do třetice zvláštní poděkování paní Ivaně Domanjové, která působí jako lektorka ve VSUŘ v Praze a já měla tu čest být její žákyní. Vydala již několik krásných knih o paličkování - Krajkování o životě - Paličkování -- Paličkování II -- Paličkování III.

Moje přítelkyně, profesionální krajkářka a lektorka Jana Nováková žije v Dánsku, do Česka jezdí často. Učí paličkovat v celém světě, je velice úspěšná a žádaná. 

Její rady v oblasti paličkované krajky jsou  pro mě velice cenné, velice si jich vážím. Jani, děkuji.

 

Jana Ryšavá, Praha 2011

   


paličkování, paličky, krajka, lace, nitě, kouzlo nití, herdule, stojánky, prostírka, obrázky, drapérie, lemy, přání, záložky SEO Rozcestník