6 - Alena Vondrušková, Iva Prošková: KRAJKÁŘSTVÍ

6 - Alena Vondrušková, Iva Prošková: KRAJKÁŘSTVÍ

Text provází vznikem krajky od hledání ve starověku, v běhu staletí až po dnešní podobu s bohatým obrazovým doprovodem. Autorky dále popisují techniku paličkování včetně vzorníku a podvinků.


paličkování, paličky, krajka, lace, nitě, kouzlo nití, herdule, stojánky, prostírka, obrázky, drapérie, lemy, přání, záložky SEO Rozcestník