108 - časopis Klöppeln mit Juliane

108 - časopis Klöppeln mit Juliane

Časopis o paličkování, který obsahuje 23 originálních podvinků ve skutečné velikosti k přímému použití, čemuž odpovídá i rozměr časopisu. Podvinky jsou velice kvalitní. Časopis jsem dostala od mé přítelkyně a výjimečné ženy akad. mal. Jaroslavy Perény.


paličkování, paličky, krajka, lace, nitě, kouzlo nití, herdule, stojánky, prostírka, obrázky, drapérie, lemy, přání, záložky SEO Rozcestník