105 - Alžbeta Mrázová: Slovník názvov motívov čipiek zo Španej Doliny

105 - Alžbeta Mrázová: Slovník názvov motívov čipiek zo Španej Doliny

Sesbírání a písemné vydání Špaňodolinské čipky se podařilo Alžbětě Mrázové ve třech sešitech. Devadesát základních motivů a jejch aplikace umožňuje vnášet lidovou špaňodolinskou kulturu do dalších oblastí jako jsou vánoční ozdoby, zdobení kraslic apod.  


paličkování, paličky, krajka, lace, nitě, kouzlo nití, herdule, stojánky, prostírka, obrázky, drapérie, lemy, přání, záložky SEO Rozcestník